REGULAMIN KONKURSU „Green your mind – co dla Ciebie oznacza to hasło?”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej przeprowadzanej pod nazwą „Green your mind – co dla Ciebie oznacza to hasło?”, dalej zwanej „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest firma Centrum Dobrego Smaku S.C. Ewa Grynkiewicz-Tarnowska Marcin Grynkiewicz, Morliny 15, 14-100 Ostróda, NIP 7412135492, zwana dalej „Organizatorem”. Celem Dowiedz się więcej…